Tijdschriften

Historische uitgaven van tijdschriften op het gebied van bos, natuur en landschap, maar bijvoorbeeld ook recreatie of vrije tijd, kunnen veel informatie opleveren over de geschiedenis van een bepaald gebied en de geschiedenis van het bosbeheer in het algemeen. De eerste belangrijke categorie tijdschriften zijn de vakbladen op het gebied van bosbeheer en natuurbeheer. In het ‘Nederlands Bosbouwtijdschrift’ (1928-2003), ‘Tijdschrift van de Nederlandse Heidemaatschappij’ (1889-1963), ‘De Landeigenaar’ (1955-nu) en ‘De Levende Natuur’ (1896-nu) worden bijvoorbeeld regelmatig gebieden beschreven in zowel inhoudelijke artikelen als excursieverslagen. De twee eerstgenoemde tijdschriften zijn ook van belang voor informatie over het beheer van bossen en woeste gronden in het algemeen. Het tijdschrift ‘De Landeigenaar’ van de Federatie Particulier Grondbezit werd voorafgegaan door ‘Het grondbezit: maandblad ter behartiging van de belangen van den landelijken eigendom’ (1938-1954). Het ‘Nederlands Bosbouwtijdschrift’, ‘De Levende Natuur’ en het Heidemijtijdschrift zijn digitaal te raadplegen.

Een tweede categorie vormen tijdschriften die zich richten op het beschrijven van de geschiedenis van een bepaald onderwerp of vanuit een bepaalde discipline. Een goed voorbeeld is het ‘Historisch Geografisch Tijdschrift’ (1983-2015). Dit tijdschrift richtte zich op het vakgebied van de historische geografie; de geschiedenis van het Nederlandse (cultuur) landschap (http://www.matrijs.com/tijdschrift-hnl-jaargang-1-33.php). De eerste vijfentwintig jaargangen zijn beschikbaar op een DVD. Vanaf 2016 zijn er twee nieuwe tijdschriften die zich richten op de geschiedenis van het (cultuur)landschap ‘Het Nederlands landschap. Tijdschrift voor landschapsgeschiedenis’ (https://secure.matrijs.com/Het-Nederlands-Landschap.html) en ‘Tijdschrift voor Historische Geografie’ (https://www.verloren.nl/thg). Het ‘Natuurhistorisch Maandblad’ (1911-nu) is een voorbeeld van een regionaal georiënteerd geschiedenistijdschrift. Het is de belangrijkste bron van informatie over biologie, geologie, natuurbescherming en natuurbeheer in en over Limburg. De eerste honderd jaargangen zijn gedigitaliseerd. De DVD is te lenen bij diverse bibliotheken en te bestellen bij het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (www.nhgl.nl).

Een derde categorie relevante tijdschriften vormen de publiekstijdschriften die zich (onder andere) richten op landschap en vrije tijd. Voorbeelden hiervan zijn ‘Kampioen’ (1884-nu), ‘Weekblad Buiten’ (1907-1936), ‘Eigen Haard’ (1875-1941), ‘De Huisvriend’ (1843-1879) en vele anderen. Veel tijdschriften zijn online te raadplegen via Delpher, een website met gedigitaliseerde tijdschriften, kranten en boeken ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek.

Handige links:
Cultuurtijdschriften.nl (o.a. Stichting Het Drentse Landschap, Erfgoedvereniging Heemschut): www.cultuurtijdschriften.nl
Delpher (gedigitaliseerde boeken, kranten en tijdschriften Koninklijke Biobliotheek): www.delpher.nl
Natuurtijdschriften.nl (o.a. De Levende Natuur, Grondboor en Hamer, GEA): www.natuurtijdschriften.nl
Nederlands Bosbouw Tijdschrift online: www.boshistorie.nl/NBT.html
Heidemijtijdschrift online: www.boshistorie.nl/heidemij.html