Gebiedsgerichte boshistorische publicaties

k a a r t

l i j s t

 • G.A. Kuyk, 1914, De geschiedenis van het landgoed Sonsbeek bij Arnhem, Arnhem, Vereniging Gelre
  • De ontstaansgeschiedenis van landgoed Sonsbeek van begin 17e eeuw tot 1914 wordt uitgebreid beschreven in dit boekje met aandacht voor bos en natuur.
   Locatie: Gelderland, Arnhem, Gelegen nabij het centrum van Arnhem
 • W.A. Beelaerts van Blokland, 1927, Enkele bladzijden uit de geschiedenis der domeinbosschen onder Oosterbeek en Doorwerth, Arnhem, Gouda-Quint
  • Dit document geeft een overzicht van de historie van de eigendomssituatie van de vroegere domeinbossen bij Oosterbeek.
   Locatie: Gelderland, Oosterbeek
 • Anonymus, 1941, 40 jaren arbeid op het Brabantsche zand, Utrecht, Levensverzekering-Maatschappij "Utrecht"
  • Een boekje over 40 jaar geschiedenis van landgoed "de Utrecht", van 1898 tot 1938.
   Locatie: Noord-Brabant, Lage Mierde, Gelegen in de drie gemeenten: Lage Mierde, Diessen en Hilvarenbeek
 • P. Boodt, 1943, De bebossing en beplantingen in den Wieringermeerpolder, Wageningen, Ponsen & Looijen
  • Dit boekje (overgedrukt uit het Nederlands bosbouwtijdschrift 1942-1943) geeft een overzicht van boosaanleg, beplatingen langs wegen, kanalen, op erven, bij dorpen etc. Ook worden de kwekerijen beschreven en wordt het resultaat van de beplanting nabeschouwd. Als bijlage is een lijst van gebruikte houtsoorten met opmerkingen opgenomen.
   Locatie: Noord-Holland, Wieringermeer
 • R. van Hasselt, 1943, Het Bosch en Boschbouw in West-Noord-Brabant, onbekend, onbekend
  • Dit document geeft een overzicht van de aanwezige en verdwenen bossen en de aanplant van bossen in het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant.
   Locatie: Noord-Brabant
 • J.J. Hacke-Oudemans, 1946, Bijdrage tot de geschiedenis van het Putterbosch, Voorburg, Hacke-Oudemans
  • Centraal staan in deze publicatie de cultuurhistorie, eigendom en financiele geschiedenis van het Putterbos. Dit document behandelt vooral het werk en de invloed van de malen, die recht spraken, straffen en boetes oplegden en gebruik van het bosch verdeelden. Het bevat de "Malekeur van het Putterbosch". Een malekeur is feitelijk een wet.
   Locatie: Gelderland, Putten
 • J. van Nispen tot Pannerden, 1948, Bosgeschiedenis van het 'landgoed Bijvank', Wageningen, onbekend
  • Deze scriptie beschrijft de bosgeschiedenis, de eigenaren en houtvesters van het landgoed De Bijvank met de bijbehorende bossen op Bergerbosch in het zogenaamde Korterbosch. Daarnaast bevat deze publicatie een aantal kaarten met beschrijving van het landgoed van 1669 tot 1947.
   Locatie: Gelderland, Montferland, Beek
 • G.G.L. Steur, 1948, Een onderzoek naar de bosgeschiedenis van het landgoed Middachten, Wageningen, onbekend
  • Deze publicatie bevat achtereenvolgens; een beschrijving van de geschiedenis van landgoed Middachten, fragmenten uit het bedrijfsplan van 1906 en replica's van een aantal kaarten met uitgebreide beschrijvingen uit de jaren: 1774, 1835, 1885 en 1948.
   Locatie: Gelderland, De Steeg
 • B.J. Schoenmaker, 1949, Geschiedenis van het Speulderbos, onbekend, onbekend
  • De algemene en bosbouwkundige geschiedenis van het Speulderbos tot 1918, toen het beheer door Staatsbosbeheer werd overgenomen, worden uitgebreid beschreven. Er is onder andere aandacht voor cultuur- en boshistorische elementen, ziekten en beschadigingen, jacht en specifieke gegevens van bepaalde periodes (vanaf 1728). Tevens is er een zeer uitgebreide lijst van aanplantgegevens opgenomen.
   Locatie: Gelderland, Ermelo
 • J.F. van Oosten Slingeland, 1958, De Sijsselt, Wageningen, Ponsen & Looijen
  • Dit proefschrift beschrijft de geschiedenis van het bos "de Sijsselt", onderdeel van landgoed Kernhem en het Moftbos. Onder andere de schaapsdriften, inleiding tot de bosexploitatie, eikenhakhout en de aanplant van Grove den worden besproken.
   Locatie: Gelderland, Ede
 • Th. C. Oudemans, 1972, Schetsen rond Schovenhorst, Putten, N.V. Landgoed Schovenhorst
  • Dit boek vertelt over de geschiedenis van landgoed Schovenhorst, maar voornamelijk over de periode 1948-1973 met in de eerste plaats als doel om duidelijk te maken dat de functie van het Nederlandse bos sinds ± 1960 is veranderd.
   Locatie: Gelderland, Putten
 • J.J. Zuiderveen Borgesius, 1973, Bijdrage tot de geschiedenis van Veluwse Malebossen, Wageningen, Stichting Bosbouwproefstation "De Dorschkamp"
  • Dit rapport gaat in op de geschiedenis van de Veluwse malebossen, waaronder het bosgebruik en het bosbeheer door de malegenootschappen.
   Locatie: Gelderland, Veluwe
 • A.H.G. Schaars, 1974, Bosbouw in de achttiende eeuw. De bosbouw van het “Entel” in de tweede helft van de achttiende eeuw, Zutphen, Walburg Pers
  • Dit boek beschrijft de aanleg en exploitatie van het bos behorende bij de boerderij Het Entel in de tweede helft van de achttiende eeuw.
   Locatie: Gelderland, Barchem
 • Stichting Schovenhorst, 1974, Landgoed Schovenhorst, Putten, Stichting Schovenhorst
  • Dit boekje geeft een beknopte beschrijving van het beheer, de natuurlijke gegevens, de historie en een rondleiding langs de verzamelingen (Kleine Pinetum, Grote Pinetum, Josinapark en Bosbouwkundig Arboretum).
   Locatie: Gelderland, Putten, Het landgoed grenst aan de bebouwde kom van Putten, het Putterbos, het Speulderbos en de Beheerseenheid Landgoed Groot en Klein Spriel van Staatsbosbeheer
 • A.F.M. van Hees & J.K.R. van den Wijngaard, 1976, Bosgeschiedenis en bostypen van Midden-Brabant, Wageningen, Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
  • Dit rapport bevat een korte beschrijving van de bosgeschiedenis in Midden-Brabant en een bostypologie die inzicht geeft in de aard en de betekenis van het bos in dit gebied.
   Locatie: Noord-Brabant, Midden-Brabant
 • H. van Lohuizen, 1980, Het Beekberger Woud, de geschiedenis van een verloren oerbos, Eerbeek, Oudheidkundige Vereniging "De Marke"
  • In dit boekje wordt de geschiedenis van het Beekberger Woud verteld door een historische beschrijving van de verschillende onderdelen van het woud, de exploitatie en de ontginning.
   Locatie: Gelderland, Beekbergen,
 • M. Huge & M. Reuser, 1981, Grienden in de Biesbosch van toen tot nu, Arnhem, Staatsbosbeheer
  • Dit verslag bevat beschrijvingen van de historische ontwikkelingen en het beheer van 3 karakteristieke delen het beheerobject "grienden in de Biesbosch" vanaf 1750.
   Locatie: Noord-Brabant, De Biesbosch
 • F. Mijnten, 1981, Het bosbeheer van het landgoed Staverden, nu en vroeger, Arnhem, Staatsbosbeheer
  • In dit verslag wordt de algemene geschiedenis en het beheer onder de verschillende eigenaren van landgoed Staverden beschreven.
   Locatie: Gelderland, Ermelo, Gelegen op het laagste punt van de vallei van de Hierdense (Staverdense) Beek
 • A.C. la Rivière, 1982, Geschiedenis van de boswachterij Dorst, Utrecht, Staatsbosbeheer
  • De bosgeschiedenis van boswachterij Dorst wordt beschreven per periode. De geschiedenis van voor 1899 wordt zeer beknopt beschreven en daarna uitgebreider in periodes. Ook worden overige aspecten als wegen, gbouwen en personeel beschreven.
   Locatie: Noord-Brabant, Breda, Gelegen ten oosten van Breda, tussen Oosterhout, Gilze en Dorst.
 • J. Atsma, 1983, De Boswachterij Hardenberg, Utrecht, Staatsbosbeheer
  • Dit rapport geeft een overzicht van de historische ontwikkelingen op het gebied van beheer en sociaal-economisch vlak. Daarnaast worden karakteristieke delen en representatieve eenheden afzonderlijk uitgebreid beschreven.
   Locatie: Overijssel, Hardenberg, De boswachterij Hardenberg is gelegen in de gemeenten Hardenberg en Avereest.
 • H.A. Ludwig, 1983, Fragmenten uit de geschiedenis van de boswachterij Dorst bij Breda tot ca. 1900, Driebergen, Ludwig
  • In dit document wordt de wijze van bosbeheer in hoofdzaak nagegaan voor de periode 1750 tot 1770 met gegevens van na 1800, op grond van archieven van de rentmeesters van Prins Frederik.
   Locatie: Noord-Brabant, Breda, Gelegen ten oosten van Breda, tussen Oosterhout, Gilze en Dorst.
 • R. Peters, 1983, Ontwikkeling van het landgoed Biljoen, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Dit rapport bevat een verkenning van het beheer van het landgoed Biljoen in de afgelopen twee eeuwen, met aandacht voor bosbouwkundige zaken.
   Locatie: Gelderland, Velp, Gelegen tussen Velp en Rheden, in het overgangsgebied tussen de Veluwe en de IJssel
 • T.C. Bos, 1984, De geschiedenis van het ontstaan en beheer van de bosgebieden in de IJsselmeerpolders, Wageningen, Landbouwhogeschool Wageningen
  • Dit rapport beschrijft de geschiedenis van het ontstaan en beheer van de bosgebieden in de IJsselmeerpolders in twee delen. Deel 1 beschrijft voor de verschillende polders onder andere de droogmaking, ontginning en de aanleg en ontwikkeling van diverse bossen binnen die polders. Deel 2 geeft een nadere beschrijving van de karakteristieke delen.
   Locatie: Flevoland,
 • I.P.A. Claessen & B.F.M. Swart, 1984, Het Landgoed "De Utrecht", Utrecht, Staatsbosbeheer
  • Een beschrijving van de historische ontwikkelingen en maatschappelijke processen die geleid hebben tot het landgoed "De Utrecht"
   Locatie: Noord-Brabant, Lage Mierde, Gelegen in de drie gemeenten: Lage Mierde, Diessen en Hilvarenbeek
 • P.R. Hilgen, 1984, Boswachterij Schoorl, Utrecht, Staatsbosbeheer
  • In dit rapport worden de historische ontwikkelingen en betekenis van de boswachterij Schoorl beschreven. Er wordt onder andere aandacht besteed aan: bosaanleg, oogst en vermarkting van producten, ziekten en beschadigingen, recreatie, proefvelden, helmbeplanting, cultuurhistorie en bedrijfsvoering. Daarnaast worden karakteristieke delen en representatieve eenheden afzonderlijk beschreven.
   Locatie: Noord-Holland, Schoorl, De boswachterij Schoorl bestaat uit twee gebieden, het grootste gebied (1750 ha) ligt in de gemeente Schoorl, het andere deel (250 ha) in de gemeente Zijpe
 • J.J. Kalb, 1984, Van stuifzand naar woudreus: bosontwikkeling in Drenthe, Assen, Staatsbosbeheer
  • Dit rapport geeft een overzicht van de bosgeschiedenis, de maatschappelijke bosfuncties en de toekomst van de Drentse bossen gebaseerd op bosbouwkundige gegevens.
   Locatie: Drenthe,
 • J.N. van Laar, 1984, Verslag van een driemaandspraktijk in het kader van het boshistorisch onderzoek ten behoeve van de Collectie Groeneveld naar de 20e eeuwse heidebebossingen op staatsgronden in Drenthe en Overijssel, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Dit verslag bevat korte beschrijvingen en kaarten van 21 boswachterijen in Drenthe en Overijssel en hun karakteristieke delen en representatieve eenheden.
   Locatie: Drenthe & Overijssel,
 • T.W.M. Meeuwissen & C.J.J. Wagtmans, 1984, Historisch onderzoek naar het beheer van bossen en natuurterreinen op Texel, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • In dit rapport wordt de historie van Texel zeer uitgebreid beschreven. Het rapport kent feitelijk twee delen. In het "eerste deel" (hoofdstuk 2) worden voor Texel in zijn geheel ondere andere de huidige stuatie; gebiedsspecifieke gegevens (geologie, klimaat, flora en fauna, etc.); sociaal economische achtergronden, bedrijfsvoering, bosaanleg, bosbeheer en bijzondere aspecten behandeld. In het "tweede deel" (hoofdstuk 3) komen specifieke gebieden op Texel aan bod.
   Locatie: Noord-Holland, Texel, Ten noorden van Den Helder en ten zuiden van Terschelling
 • J.J. Temminck, N. Brink, W. Vogel, P. van den Brink, J.H. Grabandt-Pleging, B. Sliggers & J .Dekker, 1984, Haarlemmerhout 400 jaar 'mooier is de wereld nergens', Haarlem, Schuyt & Co.
  • Dit boek behandelt de geschiedenis van het Haarlemmerhout en het gebruik van het bos door de inwoners van Haarlem door de eeuwen heen.
   Locatie: Noord-Holland, Haarlem
 • F. Kwadijk, 1985, De ontwikkeling van de maalschap "Het Speulderbos" 1595-1918, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • In dit verslag worden de volgende onderwerpen behandeld: maalschappen in het algemeen; kenmerken, geschidenis en organisatie van de maalschap "Het Speulderbos"; ontwikkelingen in het bezit van de maalschap en het bosgebruik en -beheer.
   Locatie: Gelderland, Ermelo, Op de noordelijke Veluwe, ten oosten van Putten en ten zuiden van Ermelo
 • Jan H. de Rijk, 1985, De geschiedenis van het Edese bos, vijf eeuwen beheer en gebruik van een Veluws malebos, Wageningen, Jan H. de Rijk
  • In dit verslag wordt de geschiedenis van het Edese bos beschreven, onder andere op het gebied van economie, bosaanleg, -verzorging, -bescherming, oogst en afzet en bosbijproducten.
   Locatie: Gelderland, Ede,
   De geschiedenis van het Edese bos (6Mb)
 • S. Hoeymakers, 1986, Houtvesterij De Peel. Bijdragen tot de geschiedenis van Gemert. Nr. 12. Gemert, "Heemkundekring De Kommanderij Gemert".
  • Dit boekje behandelt de ontginningsgeschiedenis van de houtvesterij De Peel, waarin onder andere de landgoederen Groote Slink, Bunthorst en de Stippelberg liggen.
   Locatie: Noord-Brabant, Gemert, Elsendorp
 • W.B.J. van Hoof, 1988, De geschiedenis van de staatsbossen in de Baronie van Breda voor 1900, boswachterij Mastbos, Utrecht, Staatsbosbeheer
  • Een beschrijving van de situatie anno 1988 en de historische ontwikkeling van het Mastbos, onderdeel van de boswachterij "Mastbos" van Staatsbosbeheer.
   Locatie: Noord-Brabant, Breda, Gelegen ten zuiden van Breda
 • R. Kuiper, 1988, De zuidelijke Veluwezoom, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Dit rapport bevat resultaten van een literatuur- en kaartstudie naar de geschiedenis van het landschap van de zuidelijke Veluwezoom, in het bijzonder van bossen en nederzettingen.
   Locatie: Gelderland, De zuidelijke Veluwezoom
 • J.W. Oosterhuis & B.F.M. Rademaker, 1988, Historisch onderzoek naar het beheer van bossen en natuurterreinen (boswachterij "de Amerongse Berg"), Utrecht, Staatsbosbeheer
  • In dit rapport over Boswachterij "de Amerongse Berg" worden eerst de landschapskarakteristieken, betekenis op verschillende vlakken en het beheer in de huidige toestand (anno 1988) kort beschreven. Daarna wordt uitgebreid ingegaan op de historische ontwikkelingen op het gebied van onder andere eigendom, gebruik, bedrijfsvoering en beheer. Verder is een gedeelte toegevoegd met verhalen, sagen en legenden.
   Locatie: Utrecht, Amerongen (gemeente Utrechtse Heuvelrug), De boswachterij "Amerongse Berg" is gelegen ten zuiden van de rijksweg A12 en ten noorden van de dorpen Leersum, Amerongen en Elst.
 • F. Koomen, 1989, Het Norgerholt, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Een beschrijving van de situatie anno 1989, algemene Drentse geschiedenis en de historische ontwikkeling van het Norgerholt.
   Locatie: Drenthe, Norg, Ten zuiden van Norg aan weerszijden van de weg naar Westervelde
 • M. Bakker & J. Ymker, 1990, Dalgrondbebossingen in Noord-Nederland, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Dit onderzoeksrapport beschrijft de sociale en economische achtergronden van dalgrondbebossingen (afgegraven hoogveenterreinen), de verspreiding ervan in Noord-Nederland, de aanleg en teelt en de karakteristieke delen.
   Locatie: Friesland, Drenthe, Groningen en Overijssel,
 • H. Gorter, 1990, Landgoed Welna, een bos met een verleden, Epe (Gld), De Boschgeest
  • Dit boekje behandelt successievelijk de oude tijden, waarin Welna een doorgangsroute en tijdelijke verblijfplaats is geweest, de heide-ontginingen en de bosbouwvisies en de bosbouw praktijk tot 1990.
   Locatie: Gelderland, Epe, Ten westen van Epe
 • M. Scheper, 1990, Landgoed Hackfort; boshistorisch onderzoek, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Deze scriptie bevat beschrijvingen van de situatie anno 1990, de historische ontwikkeling van landgoed Hackfort en de boshistorische delen en elementen.
   Locatie: Gelderland, Vorden, Gelegen in het noordwesten van de Gelderse Achterhoek
 • A.J. Spierings, 1990, Het Mastbos en het werk van Houtvester Van Schermbeek, Ulvenhout, Heemkundekring Paulus van Daesdonck
  • Deze uitgave ter herdenking van het begin van de werkzaamheden van A.J. van Schermbeek beschrijft zijn werk en levensloop, de geschiedenis van het Mastbos, bodem, reliëf en waterhuishouding en het beheer van Mastbossen door de jaren heen.
   Locatie: Noord-Brabant, Breda, Het Mastbos grenst direct aan de zuidrand van Breda
 • L.D. de Zee, 1990, Ontstaan en ontwikkeling van een stukje bos in Paleispark Het Loo, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Aan de hand van literatuur, archiefgegevens, gesprekken met (oud-)boswachters, jaarringtellingen en het tekenen van de kroonprojectie en een zijaanzicht is het ontstaan en de ontwikkeling van een stukje wintereiken-spaartelgenbos op het Kroondomein Het Loo gereconstrueerd.
   Locatie: Gelderland, Apeldoorn, Afdeling 6g1 van het Paleispark van de Koninklijke Houtvesterij Het Loo
 • A. Bosch & J.L.M. Schmiermann, 1991, Van Gronspech tot Groesbeek, Groesbeek, Heemkundekring Groesbeek
  • In dit boek wordt de geschiedenis van Groesbeek en omgeving van 1040 tot 1940 beschreven. Ook de ruimtelijke structuur van het Nederrijkswald krijgt hierbij speciale aandacht.
   Locatie: Gelderland, Groesbeek, Groesbeek en het gebied ten noorden en noordwesten daarvan
 • O.J. Bosch, 1991, Renteloosvoorschotbossen in Noord-Brabant, gemeentebossen van Goirle en Hilvarenbeek, Utrecht, Staatsbosbeheer
  • Dit rapport beschrijft de situatie anno 1991 en de historische ontwikkeling van de gemeentebossen van Goirle en Hilvarenbeek.
   Locatie: Noord-Brabant, Goirle & Hilvarenbeek, De gemeentebossen van Hilvarenbeek zijn gelegen ten noordwesten van Hilvarenbeek en de gemeentebossen van Goirle liggen circa 10 km ten zuiden van Tilburg en 3 km ten zuidwesten van Goirle
 • A. Loggen, 1991, De bosschen, plantagien en houtgewassen van Oranjewoud, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Dit rapport beschrijft de situatie anno 1991, de sociaal-economische ontwikkelingen en de geschiedenis van het beheer en de bosontwikkeling door de tijd.
   Locatie: Friesland, Heerenveen, Gelegen ten oosten van Heerenveen en ten zuiden van De Knipe
 • F. Smetsers, 1991, De geschiedenis van het Leenderbos, Roermond, Staatsbosbeheer
  • Een beschrijving van de situatie anno 1991 en de historische ontwikkeling van het Leenderbos.
   Locatie: Noord-Brabant, Valkenswaard, Het Leenderbos is gelegen in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant tussen de gemeenten Leende en Valkenswaard en de Belgische grens
 • J.H. Wildschut, 1991, De geschiedenis van het bosbeheer in de Noordoostpolder, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • De geschiedenis van bosaanleg en -beheer wordt in dit rapport beschreven en geevalueerd. Verder zijn onder andere beschrijvingen van karakteristieke delen opgenomen.
   Locatie: Flevoland
 • L.D. de Zee, 1991, Het natuurreservaat Mensinge, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Dit rapport beschrijft de situatie anno 1991, de beheersgeschiedenis en de karakteristieke delen van het natuurreservaat Mensinge.
   Locatie: Drenthe, Roden, Gelegen ten zuiden van Roden
 • M.J.J.M. Biekens, 1992, Boswachterij Groesbeek - But, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Dit rapport beschrijft de situatie anno 1992, de beheersgeschiedenis en de karakteristieke delen van de boswachterij Groesbeek-But.
   Locatie: Gelderland, Groesbeek, Gelegen ten westen van het dorp Groesbeek
 • A. Fopma, 1992, Autochtone dennen in Oisterwijk, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Betreft een onderzoek naar de bosgeschiedenis van "De Oisterwijkse bossen en vennen" en de inheemsheid van Grove dennen in dat gebied.
   Locatie: Noord-Brabant, Oisterwijk, De delen van "De Oisterwijkse bossen en vennen" die in 1992 in eigendom waren van Natuurmonumenten
 • W. Hoekstra, 1992, Boshistorisch onderzoek in De Geelders en Het Wijboschbroek, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Dit rapport beschrijft de situatie anno 1992, de beheersgeschiedenis en de karakteristieke delen van De Geelders en Het Wijboschbroek.
   Locatie: Noord-Brabant, Den Bosch, De Geelders ligt in het stroomgebied van de Dommel en Het Wijboschbroek in het beekdal van de Aa
 • I.M. Bouwma, 1993, Bosgeschiedenis van de hellingbossen van Zuid-Limburg, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Een beschrijving van het historische en huidige gebruik en beheer van de Zuid-Limburgse hellingsbossen, in het bijzonder de bossen gelegen in de omgeving van Oud-Valkenburg.
   Locatie: Limburg, Zuid-Limbirg en met name de omgeving van Oud-Valkenburg
 • J.H.N. Elerie, S.W. Jager & Th. Spek, 1993, Landschapsgeschiedenis van De Strubben/Kniphorstbos, Groningen, Van Dijk & Foorthuis
  • Dit boek is het resultaat van archeologische en historisch-ecologische studies van De Strubben Kniphorstbos op de Hondsrug
   Locatie: Drenthe, Aa en Hunze, Gelegen op de Hondsrug, in het noordoosten van Drenthe tussen de dorpen Schipborg, Anloo en Annen
 • J. Hartkamp, 1993, De bosgeschiedenis van de boswachterij Ugchelen/Hoenderloo, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • In dit rapport worden de huidige situatie en de beheergeschiedenis voor en na de aankoop door Staatsbosbeheer beschreven. Daarnaast wordt van de karakteristieke delen; de voorgeschiedenis, de huidige situatie en de globale beheergeschiedenis beschreven.
   Locatie: Gelderland, Hoenderloo, Ten zuiden van Apeldoorn rondom Hoenderloo
 • J.N. van Laar, 1993, De Eelerberg, bosontwikkeling en bosbeheer van een landgoed op de Sallandse Heuvelrug, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Dit rapport beschrijft per eigendomsvorm, te weten gemeenschappelijk, particulier en staatsbezit, de ontwikkelingen van landgoed De Eelerberg en de rol van de mens hierbij . Tevens worden karakteristieke delen en representatieve eenheden beschreven op onder andere het huidige bosbeeld, de vroegere betekenis en het beheer.
   Locatie: Overijssel, Hellendoorn, Het voormalige landgoed 'De Eelerberg' bevindt zich op de noordelijke uitloper van de Sallandse Heuvelrug ten noordwesten van Hellendoorn
 • A.M. Landman, 1993, Van stuivende duinen tot dennenbos : een boshistorisch onderzoek naar de boswachterij "Westerschouwen", provincie Zeeland, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Dit rapport beschrijft de situatie anno 1993, de beheersgeschiedenis en de karakteristieke delen van de boswachterij Westerschouwen.
   Locatie: Zeeland, Westenschouwen, De boswachterij Westerschouwen ligt op de uiterste westpunt van Schouwen-Duiveland net ten zuiden van het dorp Westenschouwen
 • W.C. Lubrecht, 1993, Opnieuw hakhoutbeheer in natte bossen?; een historisch onderzoek naar het hakhoutbeheer in drie beekbegeleidende en elzenbroekbossen in midden- en noord - Limburg, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Dit rapport geeft een overzicht van de beheersgeschiedenis van bossen gelegen in de huidige beekdalen en oude Massmeanders in Midden- en Noord-Limburg. Als onderzoeksgebieden zijn gekozenhet Leudal, het Koelbroek en het Lottumer Schuitwater.
   Locatie: Limburg
 • H. den Ouden & O. Roosenschoon, 1994, Van Meerbosch tot Oosterbos, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • In dit rapport worden achtereenvolgens de huidige situatie, historische ontwikkelingen en het beheer van de karakteristieke delen en representatieve eenheden door de tijd beschreven. Deze laatsten zijn opgedeeld in: oude boskernen; stuifzandbebossingen; heidebebossing en veenbebossing.
   Locatie: Drenthe, Emmen, Gelegen ten zuiden van Emmen
 • B. Haak & P. Hofman, 1995, De Hoge Veluwe in de 19e eeuw, Hoenderloo, Vereniging Vrienden van de Hoge Veluwe
  • In dit boek is zowel aandacht besteed aan het gebied, aan de voormalige eigenaren als aan de vroegere bewoners van het gebied. Daarbij heeft men zich voornamelijk beperkt tot het noordoostelijk deel van het huidige Nationale Park De Hoge Veluwe, omdat daar in de 19e eeuw de meest interessante en belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan.
   Locatie: Gelderland, De Hoge Veluwe
 • G. Venema, 1995, Historisch onderzoek in de staatsboswachterij 'Gieten', Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Dit rapport beschrijft de situatie anno 1995, de historie en de karakteristieke delen van de boswachterij Gieten en kort de voorgeschiedenis van de regio.
   Locatie: Drenthe, Aa en Hunze, Gelegen op de westflank van de Hondsrug.
 • M. Bakker & L. Tweel-Groot, 1998, Historische referentiebeelden voor de bossen van Twente, Wageningen, DLO-Staring Centrum
  • Dit rapport geeft een historisch referentiebeeld van de Twentse bossen aan de hand van oude kaarten, markeboeken en huisarchieven. Het vroegere en huidige beheer en de samenstelling van landgoed- en markebossen komen aan bod en de floristische samenstelling van de bossen.
   Locatie: Overijssel
 • J. Buis, 1998, Anderhalve eeuw Schovenhorst, Putten, Stichting Schovenhorst
  • Een beschrijving van de geschiedenis van landgoed Schovenhorst waarbij de betrekkingen tussen het landgoed en het Nederlandse bos, het hoofdthema vormen.
   Locatie: Gelderland, Putten
 • B. Hageman, 1998, Het bos van de burgemeester. Geschiedenis van natuurpark Berg en Bos Apeldoorn., De Ramshorst
  • Dit boekje behandelt de geschiedenis van het bosgebied (park) Berg en Bos van de gemeente Apeldoorn.
   Locatie: Gelderland, Apeldoorn
 • V. Paquay, 1998, Het Bergherbos onder de Hohenzollern's 1712-1912 in twee delen, des Heerenberg/Nijmegen, Paquay
  • De aanleg, het beheer en de ontwikkeling van het Bergherbos, en de afzonderlijke gebieden die hier deel van uitmaken, wordt beschreven.
   Locatie: Gelderland, Beek, Gelegen ten westen van Beek, op een stuwwal tussen Doetinchem, Didam en de Duitse grens
 • C.P.M. van Alphen, 1999, Geschiedenis boswachterij Ulvenhoutsbos: 1899 - 1999, 100 jaar Staatsbosbeheer, Nieuw Ginneken , Heemkundekring Paulus van Daesdonck
  • In dit boekje wordt de beheergeschiedenis van de boswachterij Ulvenhoutsbos in de 20e eeuw onder Staatsbosbeheer beschreven. Ook worden de arbeidsomstandigheden en werktoestanden beschreven en bevat het boekje een paragraaf over bijzondere bomen in de boswachterij.
   Locatie: Noord-Brabant, Ulvenhout, Boswachterij Ulvenhoutse Bos bestaat uit het Sint-Annabos, het Voorbos, het Nieuwbos, het Prinsenbos en het Chaambos en is gelegen ten zuidoosten van Breda, vlakbij Ulvenhout
 • K. Anema, 1999, Het Haagse Bos, Abcoude, Uniepers
  • Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Staatsbosbeheer is dit boek uitgebracht waarin de ontstaansgeschiedenis van Het Haagse Bos en de ontwikkelingen in 100 jaar beheer door Staatsbosbeheer worden beschreven.
   Locatie: Zuid-Holland, Den Haag, Vanaf het Malieveld tot aan de gemeentegrens van Wassenaar
 • J. Bos, 1999, De Schoorlse Duinen, Abcoude, Uniepers
  • Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Staatsbosbeheer is dit boek uitgebracht waarin de ontstaansgeschiedenis van de Schoorlse Duinen en de ontwikkelingen in 100 jaar beheer door Staatsbosbeheer worden beschreven.
   Locatie: Noord-Holland, Schoorl, Direct ten noorden van Bergen
 • T. Caspers, 1999, Het Mastbos, Abcoude, Uniepers
  • Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Staatsbosbeheer is dit boek uitgebracht waarin de ontstaansgeschiedenis van Het Mastbos en de ontwikkelingen in 100 jaar beheer door Staatsbosbeheer worden beschreven.
   Locatie: Noord-Brabant, Breda, Het Mastbos grenst direct aan de zuidrand van Breda
 • T. Fey, 1999, Texel, Abcoude, Uniepers
  • Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Staatsbosbeheer is dit boek uitgebracht waarin de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkelingen in 100 jaar beheer door Staatsbosbeheer op Texel worden beschreven.
   Locatie: Noord-Holland, Texel, Ten noorden van Den Helder en ten zuiden van Terschelling
 • G. de Graaff, 1999, Het Kootwijkerzand, Abcoude, Uniepers
  • Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Staatsbosbeheer is dit boek uitgebracht waarin de ontstaansgeschiedenis van het Kootwijkerzand en de ontwikkelingen in 100 jaar beheer door Staatsbosbeheer worden beschreven.
   Locatie: Gelderland, Kootwijk, Gelegen in de nabijheid van Kootwijk, het Harskampse Zand en Radio Kootwijk.
 • J.C. Kreffer, 1999, Tongeren. Ontstaan en groei van een landgoed, Vaassen, Drukkerij Gelre
  • Dit boek beschrijft de geschiedenis van landgoed Tongeren. In hoofdstuk 7 wordt aandacht besteed aan de bosaanleg op het landgoed.
   Locatie: Gelderland, Epe, Tongeren
 • M. Schoonderwoerd. & B. Nyssen, 1999, Moerslag 18. Historisch beheer en huidige vegetatie van het Savelsbos. Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen
  • Deze scriptie bevat een beschrijving van de historie en het historisch beheer van het Savelsbos.
   Locatie: Limburg, Gronsveld
 • B. Berg et al., 2001, Landgoederen Welna, Tongeren en West Raven, Arnhem, Vereniging Gelders Particulier Grondbezit
  • U vindt in dit boekje verhalen over de grondleggers van Tongeren en Welna en de verdere ontwikkelingen op deze landgoederen en het ontstaan van West Raven worden beschreven en geïllustreerd met oude kaarten en foto's uit de familiearchieven.
   Locatie: Gelderland, Epe, Op de oostelijke rand van het Veluwemassief, in het westen van de gemeente Epe
 • K.B.A. Bodlaender & B. Hulst, 2001, Kasteel en landgoed Hoekelum, Ottersum, Stichting Vrienden van Hoekelum & Stichting Luthers Buitencentrum
  • Het ontstaan en de ontwikkeling van Hoekelum worden beschreven van de bewoners tot beheer, maar ook in het kort de huidige situatie.
   Locatie: Gelderland, Ede, Landgoed Hoekelum is gelegen aan de zuidwest-rand van de Veluwe tussen Bennekom en Ede
 • R.J. Bijlsma, 2002, Bosrelicten op de Veluwe: een historisch-ecologische beschrijving, Wageningen, Alterra
 • T. Hoekstra, (Red.), N. Conijn, R. van Immerseel, D. Koper-Mosterd, K. Ottenheym, V. Paquay, M. Tigchelaar, H. Tromp, 2002, Middachten. Huis en heerlijkheid, Utrecht, Stichting Matrijs
  • Dit boek bevat vijf bijdragen waarin onder meer de geschiedenis van het kasteel, de tuinen, het park en de bossen op Middachten worden beschreven.
   Locatie: Gelderland, De Steeg
 • K. Bouwer, 2003, Een notabel domein - De geschiedenis van het Nederrijkswald, Utrecht, Stichting Matrijs
  • "Een notabel domein beschrijft tweeduizend jaar regionale bosgeschiedenis op basis van uitgebreid archiefonderzoek. De politieke, economische en sociale kanten van de bosbouw, de ontginningen en de landgoederen worden uitvoerig beschreven. Ook worden relaties gelegd met de ontwikkeling van de bosbouw en het landschap in Gelderland en in het aangrenzende Duitsland."
   Locatie: Gelderland, Gelegen ten zuidoosten van Nijmegen
 • J.F. van Oosten Slingeland, 2003, Van prinselijk domein tot nationaal park. Uit de geschiedenis van het bosdomein bij Dieren, Zuidwolde, Stichting Boskaart Nederland 1832
  • Dit rapport beschrijft de geschiedenis van het prinselijk bosdomein bij Dieren.
   Locatie: Gelderland, Dieren
 • L. Rondeboom, 2003, Een oase in het Heerderdal, Kampen, Stichting IJsselacademie
  • In dit boek wordt allereerst de vorming en het verre verleden van het landgoed De Dellen beschreven. Daarna volgt de historie, opgedeeld in periodes van de verschillende eigenaars, vanaf 1803.
   Locatie: Gelderland, Epe & Heerde, Landgoed De Dellen is gelegen op de Woldberg, een stuwwal van de Noordoost-Veluwe
 • W. Schipper, 2003, Verleden en heden van de Treeker eik en zijn omgeving, Barneveld, Koninklijke BDU Uitgeverij B.V.
  • Dit boek beschrijft in vogelvlucht de ontstaansgeschiedenis, de bewoning en bosbouw, vanaf de een na laatste ijstijd, via de eerste vermelding van Den Treek in 1334 tot aan de huidige tijd.
   Locatie: Utrecht, Leusden, Gelegen op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse vallei
 • A. Kempenaar, R. Mulder-Radetzky & M. van Ool, 2004, Oranjewoud - pronkzaal van Friesland, Heerenveen /Leeuwarden, Stichting Museum Belvédère/Staatsbosbeheer regio Fryslæn
  • Dit boek beschrijft de historie van Friesland en in het bijzonder het ontstaan en de ontwikkeling van landgoed Oranjewoud.
   Locatie: Friesland, Heerenveen, Gelegen ten oosten van Heerenveen en ten zuiden van De Knipe
 • P.J. van Cruyningen, 2005, Landgoederen en landschap in de Graafschap, Utrecht, Stichting Matrijs
  • In dit boek wordt beschreven hoe het landschap van de Graafschap zijn huidige vorm heeft gekregen door de manier waarop de landgoederen in de 19e en 20e eeuw werden beheerd. Onder andere de ntginning en bebossing worden besproken.
   Locatie: Gelderland, Het landgoederengebied van de Graafschap ligt ten noordwesten van de Achterhoek binnen de gemeenten Gorssel, Lochem, Warnsveld, Zutphen, Vorden, Steenderen, Hengelo en Ruurlo
 • J. Tjabringa, 2005, Hoog Buurlo, een bijzonder stukje Nederland, Wageningen, Landwerk
  • Er wordt beeld geschetst van de geschiedenis van Hoog Buurlo. Zo was het gebied in 814 in bezit van de Abdij van Lorsch, en werd het via het Kapittel van St. Marie, koning-stadhouder Willem III en baron Van Verschuer in 1949 eigendom van Staatsbosbeheer. Kenmerkend voor Hoog Buurlo zijn van oudsher de schaapskuddes die graasden op de omringende heidevelden.
   Locatie: Gelderland, Apeldoorn, 10 km ten zuidwesten van Apeldoorn
 • P.B. Hofman & A.C. Haak, 2006, De Hoge Veluwe van 1935 tot 1950, Hoenderloo, Vereniging Vrienden van de Hoge Veluwe
  • Dit boek geeft een inzicht in de geschiedenis van Het Nationale Park De hoge Veluwe in de eerste vijftien jaar van haar bestaan, onder andere over het bestuur, de financien, gebouwen en terreinbeheer.
   Locatie: Gelderland, Nationaal Park De Hoge Veluwe
 • J. Neefjes, 2006, Oerbos, leefbos, heide en cultuurland. Landschapsgeschiedenis van de stuwwal Ermelo-Garderen Historisch-geografische kartering van het landschap, Wageningen, Overland
 • C. Nieuwenhuize, 2006, Cultuurhistorische resten in het Orderbos, Apeldoorn, Archeologische Werkgroep Apeldoorn
  • Dit rapport beschrijft de resultaten van een beknopte literatuur- en archiefstudie naar het Orderbos. Tevens worden de resultaten van een cultuurhistorische veldinventarisatie in dit bosgebied beschreven.
   Locatie: Gelderland, Apeldoorn
   Cultuurhistorische resten in het Orderbos (6Mb)
 • W. van Schaik, 2006, Orkanen over Voordaan, Groenekan, Stichting Brigida
  • In dit boekje wordt de historie van de eigenaren, gebouwen en bossen van het landgoed Voordaan vanaf het ontstaan in 1774 beschreven.
   Locatie: Utrecht, De Bilt, Ten noorden van de Groenekanseweg tussen Groenekan en De Bilt
 • H. van den Ancker & P. Jungerius, 2007, Erfgoedwaarden van de Veluwe, Amsterdam, Uitgeverij Op lemen voeten
  • "Dit rapport is een verkenning van de internationale aardkundige, cultuurhistorische en ecologische waarden van de Veluwe en hoe zij onderling samenhangen."
   Locatie: Gelderland, Veluwe
 • E. Blok, C. Brouwer, K. Bomert & R. Blijdenstijn, 2007, Het Baarnse Bos. Een vorstelijk wandelpark, Amsterdam, Stokerkade Cultuurhistorische Uitgeverij.
  • Dit boek beschrijft de historie van het Baarnse Bos bij paleis Soestdijk. Daarnaast bevat het boek aanbevelingen voor het herstellen van enkele markante cultuurhistorische elementen in het bos.
   Locatie: Utrecht, Baarn
 • G.J.M. Derks et al., 2007, Cultuurhistorische Analyse Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Zwolle, Waanders
  • "Dit rapport laat de lezer kennismaken met de geschiedenis van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in al zijn facetten, maar ook met het vele dat daarvan heden ten dage nog afleesbaar is binnen de huidige grenzen van het park. Ook wordt ingegaan op de waarde die vanuit cultuurhistorisch oogpunt aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe en zijn samenstellende delen kan worden toegekend."
   Locatie: Gelderland, Nationaal Park De Hoge Veluwe
 • H. Menke, H. Renes, G. Smid & P. Stork, 2007, Veluwse beken en sprengen, Utrecht, Stichting Matrijs
  • In deel 1 van dit boek wordt sprengenbeken, de Veluwse watermolens, grachten, vijvers en waterwerken beschreven en wordt een overzicht gegeven van sprengenbeken en molens door de tijd heen. In deel 2 wordt het huidige Veluwse bekenlandschap beschreven met de natuurwaarden, het huidige beleid en de toekomstperspectieven.
   Locatie: Gelderland, De Veluwe
 • J. Neefjes, 2007, Cultuurhistorische inventarisatie: De Strubben - Kniphorstbos, Wageningen, Overland
  • Dit rapport bevat een inventarisatie van zowel de archeologie als van het historische landschap. Het historische verhaal van het gebied wordt beschreven, van de ijstijden tot en met het militaire gebruik in de 20e eeuw. Daarnaast bevat het kaarten met alle zichtbare archeologische vondsten, een typering van zo'n 25 historische-ecologische landschapstypen, oude wegen, wallen en markegrenzen en bijzondere historische plekken.
   Locatie: Drenthe, Aa en Hunze, Gelegen op de Hondsrug, in het noordoosten van Drenthe tussen de dorpen Schipborg, Anloo en Annen
   Cultuurhistorische inventarisatie: De Strubben - Kniphorstbos (4Mb)
 • C. Quarles van Ufford, 2007, Oostereng - De geschiedenis van een negentiende-eeuws landgoed op de Zuidwest-Veluwe, Utrecht, Stichting Matrijs.
  • De geschiedenis van landgoed Oostereng bij Wageningen beschreven door een nazaat van de familie die het landgoed tot 1899 bewoonden.
   Locatie: Gelderland, Wageningen, Gelegen op het raakvlak Wageningen, Bennekom en Heelsum
 • H. Rijnbende, 2007, Het Landgoed Heuven, Rheden, J.P. Rijnbende
  • Dit boekje beschrijft uitgebreid de historie per element van landgoed Heuven. Tevens wordt een stukje gewijd aan de toekomst van het landgoed.
   Locatie: Gelderland, Rheden, Aan de voet van de Veluwezoom aan de Heuvenseweg te Rheden
 • E. Thomas, 2007, Cultuurhistorie in de Villender Boesch. Inventarisatie van de nog aanwezige cultuurhistorische elementen in de Villender Boesch, Wageningen, Wageningen Universiteit.
  • Deze scriptie beschrijft de geschiedenis van het Vijlenerbos en de nog daarin aanwezige cultuurhistorische elementen.
   Locatie: Limburg, Vijlen, Vijlenerbos
 • G. Bors, 2008, Op en rond Het Groote Veld, Dieren, Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau
  • In dit boek wordt Job Teeuwen geïnterviewd door Geert Bors. Er wordt ingegaan op het ontstaan van het bosgebied op de plek waar eerst heidevelden lagen. Verder is er aandacht voor de beekdalen, over zeehavens aan de IJssel, bijzondere houtwallen en luxueuze buitenhuizen. Daarnaast is veelvuldig geput uit de collectie foto's van de flora en fauna uit het archief van Teeuwen.
   Locatie: Gelderland, Vorden, Gelegen ten Noorden van Vorden in de Achterhoek
 • K. Bouwer, 2008, Voor profijt en genoegen, de geschiedenis van bos en landschap van de zuidwest-Veluwe, Utrecht, Stichting Matrijs
  • Dit boek biedt een boeiend en uitvoerig overzicht van meer dan tweeduizend jaar bos- en landschapshistorie van de Zuidwest-Veluwe. De ontwikkeling van de bosbouw en het beheer van het bos vormt de hoofdlijn, tegen de achtergronf van de sociale, economische en juridische ontwikkelingen, ook op Gelderse en landelijke schaal.
   Locatie: Gelderland, zuidwest-Veluwe
 • J. Neefjes, T. Spek & E. van Hagen, 2008, Verkenning Cultuurhistorie Laarsenberg, Wageningen/Rhenen, Bureau Overland.
  • Dit rapport bevat een korte cultuurhistorische verkenning van de Laarsenberg bij Rhenen. Deel 1 beschrijft de landschapsontwikkeling door de eeuwen heen. Deel 2 beschrijft de historische kenmerken van het bestaande landschap.
   Locatie: Utrecht, Rhenen, Laarsenberg
   Verkenning Cultuurhistorie Laarsenberg (4Mb)
 • Strootman Landschapsarchitecten bv & NovioConsult Van Spaendonck , 2008, Strubben Kniphorstbosch, inrichtings- en beheerplan, Groningen, Staatsbosbeheer Regio Noord
  • Dit plan bevat een beschrijving van de historische ontwikkeling van het Strubben Kniphorstbosch in hoofdlijnen en historische kenmerken in het huidige landschap.
   Locatie: Drenthe, Aa en Hunze, Gelegen op de Hondsrug, in het noordoosten van Drenthe tussen de dorpen Schipborg, Anloo en Annen
 • J. Bleeker, 2010, De Sonse Bergen. De geschiedenis van een uniek bos- en natuurgebied aan de Dommel te Son en Breugel., Son, s.n.
  • Dit boekje geeft een beknopt overzicht van de eigendomstoestand, het grondgebruik en het beheer van het natuurgebied De Sonse Bergen door de jaren heen.
   Locatie: Noord-Brabant, Son en Breugel
   Dit boekje is online te raadplegen via: www.sonsebergen.webklik.nl
 • H. Bleumink & J. Neefjes, 2010, Kroondomein Het Loo., Utrecht, Stichting Matrijs.
  • Dit boek beschrijft de geschiedenis van Kroondomein Het Loo.
   Locatie: Gelderland, Veluwe, Apeldoorn, Het Loo
 • B. Maes, 2010, HInheemse Bomen en Struiken van Het Groene Woud. Verrassende oude boskernen in historisch landschap, Liempde, Natuurwerkgroep Liempde.
  • Dit boek gaat in op de bosgeschiedenis van het Groene Woud en geeft een overzicht van de oude boskernen in dit gebied. Daarnaast wordt ingegaan op het voorkomen van oorspronkelijk inheemse bomen en struiken.
   Locatie: Noord-Brabant, Groene Woud
 • S. Roes, 2010, Het Rijswijkse Bos. Groene enclave met rijk verleden, Rijswijk, Gemeente Rijswijk & Stichting Rijswijkse Historische Projecten 2010.
  • In deze publicatie wordt een portret geschetst van het Rijswijkse bos. In het boek wordt onder meer ingegaan op de historie van het bos.
   Locatie: Zuid-Holland, Rijswijk
   Het Rijswijkse Bos (2Mb)
 • Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe, 2010, Cultuurhistorische Visie Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Hoenderloo, Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe.
  • Dit rapport bevat een landschapsbiografie van het Nationaal Park De Hoge Veluwe en beschrijft kenmerkende cultuurhistorische elementen en structuren. Het rapport geeft aanbevelingen voor de omgang cultuurhistorie in het beleid en beheer van het park.
   Locatie: Gelderland, Veluwe, Otterlo, Nationaal Park Hoge Veluwe
   Cultuurhistorische Visie Het Nationale Park De Hoge Veluwe (7Mb)
 • M.J. Hijink, 2011, Van Aenstoterbos tot Otterlose Bos. Over de geschiedenis van het Otterlose Bos, Ede, Gemeente Ede, Gemeentearchief.
  • Deze publicatie beschrijft de geschiedenis van het Otterlose Bos.
   Locatie: Gelderland, Otterlo, Gemeente Ede. Het bos ligt in het Nationale Park de Hoge Veluwe.
 • J. Hoenselaars, 2011, Biljoen. Landgoed op de Veluwezoom. Ruimtelijke ontwikkeling vanaf de zestiende eeuw, Nijmegen.
  • Deze scriptie beschrijft de geschiedenis van Landgoed Biljoen. Daarbij wordt tevens een vergelijking gemaakt met de ontwikkelingsgeschiedenis van andere landgoederen in Gelderland en in het bijzonder drie landgoederen in de Graafschap.
   Locatie: Gelderland, Velp
   Biljoen. Landgoed op de Veluwezoom. (8Mb)
 • M. Horst, 2011, Van hout delen naar aandelen. Landschap, organisatie en beheer van de maalschap van het Gortelsche Bos op de Noordoost-Veluwe - 1618-1907. Scriptie RUG, Groningen/Arnhem, Rijksuniversiteit Groningen/Provincie Gelderland.
  • Deze scriptie beschrijft de historie van de maalschap van het Gortelsche Bos.
   Locatie: Gelderland, Veluwe, ten westen van het buurtschap Gortel (Gemeente Epe)
   Van hout delen naar aandelen (13Mb)
 • B. Maassen & I. Maassen-te Brake, 2011, Groen door Oranje. Een historische zwerftocht door de Koninklijke Houtvesterij Het Loo 1900-1960, Barneveld, BDU Uitgevers.
  • Dit boek beschrijft de sociale geschiedenis van Kroondomein Het Loo in de eerste helft van de twintigste eeuw. In het boek komen veel aspecten aan bod, zoals het dagelijks bestaan van de werknemers op het Loo of verhalen uit de praktijk van bosaanleg, bosbeheer en jachtbeheer op het Loo, die in veel andere boshistorische studies onbelicht blijven.
   Locatie: Gelderland, Veluwe, Apeldoorn, Het Loo
 • J.H. de Rijk, 2011, De geschiedenis van de Hoog Soerense malebossen en het probleem van gemeenschappelijk bosbezit. , Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2011. Themanummer: Bossen in de Lage Landen. 115-138.
  • Dit artikel gaat in op de geschiedenis van het Hoog Soerense bos en in het bijzonder het gemeenschappelijk bezit en beheer als malenbos.
   Locatie: Gelderland, Hoog Soeren
   Hoogsoerense malebossen
 • Strootman Landschapsarchitecten, Cultuurland Advies & Rijksuniversiteit Groningen, 2011, Leenderbos & Groote Heide. Inrichtingsplan, Amsterdam, Strootman Landschapsarchitecten.
  • Dit inrichtingsplan bevat een beschrijving van de landschapsgeschiedenis van het Leenderbos en de Groote Heide.
   Locatie: Noord-Brabant, Valkenswaard. Gelegen tussen Leende en Valkenswaard.
 • N. Gupstra, 2012, Prothocoll van Loenerbos. Verandering in landgebruik en -beheer in de marke van Loenen en Zilven. 1595-1893. Masterscriptie Landschapsgeschiedenis, Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.
  • Deze masterscriptie beschrijft het beheer en gebruik van de gemene gronden door de marke van Loenen en Zilven in de periode 1595-1893.
   Locatie: Gelderland, Loenen
   Prothocoll van Loenerbos (17 Mb)
 • E. Vogelaar, 2012, Bosgeschiedenis van het Oude Duinlandschap in politiek, sociaal en economisch perspectief, Delft/Wageningen, Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Bos- en natuurbeleid.
  • Dit rapport bevat de resultaten van een afstudeeronderzoek naar de bosgeschiedenis van het Oude Duinlandschap met bijzonder aandacht voor de politieke, sociale en economische aspecten van de bosgeschiedenis.
   Locatie: Zuid- en Noord-Holland, Duingebied tussen Den Haag en Haarlem
   Bosgeschiedenis van het Oude Duinlandschap (4,7 Mb)
 • H. Zijlstra, 2012, Natuur en recreatie in het Zeisterbos 1913-1940, Jaarboek Oud Utrecht 2012, pag. 152-174.
 • P. Bremer, 2013, Eeuwenoud of historisch bos in Twente. De 'Ancient Woodland Inventory' toegepast in Twente als bijdrage aan de Cultuurhistorische Waardenkaart van Overijssel, Zwolle, Provincie Overijssel.
  • • Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar oude bosgroeiplaatsen in Twente.
   Locatie: Provincie Overijssel, Twente
 • C. Gils & J. Bolhuis, 2013, Van Steentijd tot Schattenberg. Een cultuurhistorische inventarisatie van boswachterij Hooghalen, Deventer, Saxion/AWN.
 • I. de Jongh, 2013, Landgoed Heerenbeek. Domein van de Abdij van Park te Heverlee, Tilburg & Gent, s.n.
 • J. Mordant, 2013, Vijlenerbosch. Verleden & Heden Themanummer 3., Vaals, Heemkundekring Sankt Tolbert.
  • Deze publicatie bevat een bundeling van 53 artikelen over de geschiedenis van het Vijlenerbos die in 1998 zijn verschenen in het Vaalser Weekblad. De artikelen handelen met name over het Vijlenerbos in de negentiende en twintigste eeuw.
   Locatie: Limburg, Vijlen
 • M. Wesseling, 2014, Bos van Wijckersloot te Oegstgeest. Biografie van een bos. , Leiden, Primavera Pers.
  • Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Bos van Wijckersloot in Oegstgeest.
   Locatie: Zuid-Holland, Oegstgeest
 • H. van den Berg, 2015, Bossen van de Drentsche Aa. Een historisch-ecologische studie naar de verschillende bostypen en hun gebruik in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd (circa 1250-1800), , Velp, s.n.
  • Deze scriptie bevat de resultaten van een historisch-ecologisch onderzoek naar de bossen van de Drentsche Aa in de periode 1250-1800
   Locatie: Drenthe, Rolde-Gieten-Gasselte-Tynaarlo
   Bossen van de Drentsche Aa (66 Mb)
 • H. Bleumink, J. Neefjes & J. Hendriks, 2015, Erfgoedstrategie De Geelders, Boxtel, Overland
  • Deze publicatie bundelt de bestaande kennis over de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van natuurgebied de Geelders. Daarnaast bevat het rapport een (erfgoed)strategie inclusief een uitvoeringsprogramma om bestaande cultuurhistorische waarden te beschermen en/of te versterken, en om het historische landschap meer beleefbaar te maken.
   Locatie: Noord-Brabant, gelegen tussen Boxtel en Schijndel
   Erfgoedstrategie De Geelders (13 Mb)
 • H. Bouwman, 2015, De cultuurhistorische waarden van landgoed Heerlijkheid De Eese. Een landschapsbiografie, , Steenwijk, s.n.
  • Dit boekje beschrijft de geschiedenis van landgoed Heerlijkheid De Eese, een landgoed in de Kop van Overijssel.
   Locatie: Drenthe, Overijssel, gemeente Steenwijkerland, nabij het buurtschap De Bult
 • E. van Heijgen, 2015, De Veluwe als jachtlandschap. Een onderzoek naar de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650 en 1930, Masterscriptie Landschapsgeschiedenis , Groningen, Rijksuniversiteit Groningen
  • Deze masterscriptie beschrijft de geschiedenis van de jacht op de Veluwe en verkent de invloed van de jacht op het Veluwse landschap
   Locatie: Gelderland, Veluwe
   De Veluwe als jachtlandschap
 • J. Hendriks, 2015, Historische landschapselementen in de Geelders, Boxtel, s.n.
  • Deze publicatie beschrijft de resultaten van een studie naar historische landschapselementen in bosgebied de Geelders bij Schijndel. Door middel van historisch onderzoek en veldonderzoek is nagegaan welke restanten van middeleeuwse kampen er tegenwoordig nog in het bos te herkennen zijn.
   Locatie: Noord-Brabant, gelegen tussen Boxtel en Schijndel
   Historische landschapselementen in de Geelders (15 Mb)
 • B. Maes, F. van Westreenen & R. Kraaij, 2015, Oude bossen, houtwallen en heggen in het hoogste Zuid-Limburg; Heden en verleden van de inheemse bomen en struiken in Zuid-Limburg rondom Slenaken, Vijlen en Vaals, Woudrichem, Picture Publishers
  • Dit boek gaat over de inheemse flora (en dan vooral de bomen en struiken) van Zuid-Limburg rondom Slenaken, Vijlen en Vaals. In dit gebied zijn nog ontelbare relicten van oude bossen, houtwallen en hagen te vinden met soorten die je elders niet of nauwelijks tegen komt. Ook wordt in dit boek de geschiedenis van het landschap beschreven.
   Locatie: Zuid-Limburg, rondom Slenaken, Vijlen en Vaals
 • Boosten, M. (Eindred.), M. Parlevliet (Eindred.), N. Vossen (Eindred.), C. Nieuwenhuize (Red.), A. Wijngaard (Red.), P. van Hoeflaken (Red.), J. Zuyderwyk (Red.), 2016, Het Verborgen Verleden van het Engelanderholt. SAGA-rapport 8. Apeldoorn, Gemeente Apeldoorn
 • M. Horst, 2016, De buurtschappen van Gortel en Niersen. Een landschapsbiografie over boeren, bosbouwers en forensen, Wapenveld, Cultuurland Media
  • Dit boek bevat een landschapsbiografie van de buurtschappen Gortel en Nierssen. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de bosgeschiedenis van het gebied van de maalschappen tot en het bosbeheer binnen het kroondomein.
   Locatie: Gelderland, Veluwe, Gortel en Niersen (Gemeente Epe)
 • H.G.J.M. Koop & H. Smeenge, 2016, Het 3-Markenboek. Markenboeken van De Lutte, Berghuizen en Beuningen. Transcriptie, hertaling met uitleg en beelden uit een boeiend verleden. De Lutte, Historische Vereniniging De Dree Marken
  • Dit boek bevat transcripties en hertalingen van de markenboeken van De Lutte, Berghuizen en Beuningen. De teksten bevatten veel informatie over het beheer en gebruik van de bossen door de marken.
   Locatie: Overijssel, De Lutte/Berghuizen/Beuningen
 • J. Smalbraak, B. Maes & M. van Benthem, 2016, Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen. De rol van bosgeschiedenis en erfgoed in het bosbeheer in Winterswijk en rond Roerdink. s.l., Erfland Advies
 • P. Veen, B. Maes & E. van den Dool, 2017, Het Elspeterbos. Verleden, heden en toekomst van een historisch malenbos. Nunspeet/Utrecht, Veen Ecology & Ecologisch Adviesbureau Maes
  • Dit boek beschrijft de geschiedenis van het Elspeterbos en geeft aanbevelingen voor het behoud en beheer van oude boskernen en andere relicten.
   Locatie: Gelderland, Elspeet
 • J. Neefjes, 2018, Landschapsbiografie van de Veluwe. Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan. Amersfoort, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed & Staatsbosbeheer
  • Deze landschapsbiografie vertelt het verhaal van de Veluwe aan de hand van de unieke historisch-landschappelijke kenmerken van dit gebied.
   Locatie: Gelderland, Veluwe
   Landschapsbiografie van de Veluwe