Bosbouwfilms

Hier vindt u oude filmbeelden over onderwerpen die te maken hebben met bos en bosbeheer. De meeste zijn te vinden op www.openbeelden.nl, producent is Polygoon-Profilti en beheerder Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, gelicenseerd onder Creative Commons - Naamsvermelding-Gelijk delen, en op Geschiedenis24.

Als u aanvullingen heeft, dan kunt u dit laten weten via mail@boshistorie.nl.

Klompenmakerij van Baas Riphagen Klompenmakerij van Baas Riphagen
Publicatiedatum: 2 september 1925

De productie van klompen in het kort: -het zagen (met een zaag, bediend door twee personen) en klieven van hout 40"; -cu blok hout, al de vorm van een klomp 10"; het bewerken van klompen 3"; het verhandelen van een partij klompen, opgestapeld op een kruiwagen 12"; het verhandelen van klompen 9" wellicht op de klompenmarkt te Epe; -kleuter in en bij een reuzeklomp; meisje op een ezel 5".
Dennenbomen voor Kerstmis Dennenbomen voor Kerstmis
Publicatiedatum: 8 december 1930

Het uitzoeken, kappen en afvoeren van kerstbomen. -Twee heren keuren bomen en markeren ze met kaartje 18"; -drie mannen zagen bomen om 23"; -man sleept boom uit bos 15"; -bomen worden met touw omwonden en op kar geladen 39".
Eekschillen (Oud Drenthe)
Publicatiedatum: ????

Korte film over het zogenaamde eekschillen in Drenthe. De exacte locatie is niet bekend. Arbeiders zagen eikenstammen in gelijke stukken en verwijderen vervolgens de bast. Deze bast zal men later gebruiken voor het looien van leer.
geen beeld Leven en werken in Neerlands productiebosschen
Publicatiedatum: 1937

Deze film van W.G. van der Kloot (1920) is opgenomen in 1937 in de bossen van Groesbeek. De film toont verschillende werkzaamheden in het bos, zoals het kweken en uitplanten van jonge boompjes, het onderhoud van het bosbestand, het oogsten van hout en de talloze toepassingen van het hout. De film duurt ca. 30 minuten en bevat geen geluid.
goede raad Een goede raad van het Nederlandsche Heide Mij (Brandpreventie)
Publicatiedatum: 1938

Een goede raad van de Nederlandsche Heide Mij
door de N.V. Haghefilm. Dir. Willy Mullens.
Teksten van Clinge Doorenbos

Prikkelende dennengeuren
stijgen uit het bosch omhoog;
Kleurenspel honderd kleuren
Treft ons stil genietend oog.
Waarde bosch- en hei-bezoekers,
Als U in Uw woning zijt,
gooit U lucifers en peukjes
Dan ook brandend op 't tapijt ???
Prikkelende, scherpe geuren
stijgen uit het bosch omhoog;
doodenspel van zwarte kleuren
treft er ons verschrikte oog.
Loerend, laaiend lekken vlammen,
Knett'rend zoekt het vuur zijn baan,
kilometers van natuurschoon
vallen voor den rooden haan.

Vogelzang vanuit de toppen
streelt niet meer ons grage oor:
heel het bosch ging op in vlammen
En gevlucht is 't vogelkoor.
Menschen! Laten wij toch waken
voor ons bosch en onze hei!
Deze stukjes vaderland zijn
Immers ook van U en mij?
Bij de houtskoolbranders op de Veluwe Bij de houtskoolbranders op de Veluwe
Publicatiedatum: 1939

Het bouwen van houtskoolmeiers.
Van oorlogsmateriaal tot huisraad Van oorlogsmateriaal tot huisraad
Publicatiedatum: 1 februari 1946

Door de Duitsers op het strand aangebrachte houten anti-invasiepalen worden met een kraan uit de grond getrokken en mbv een transportauto vervoerd naar een houtzagerij. Daar worden er planken van gezaagd. In de meubelmakerij wordt van deze planken huisraad vervaardigd, oa stoelen en tafels.
Oud papier voor nieuw Oud papier voor nieuw
Publicatiedatum: 1 december 1947

Ivm papierschaarste moet veel hout voor de papierfabricage uit het buitenland ingevoerd worden. Omdat in Nederland veel oud papier gewoon wordt weggegooid moet daar bovenop echter ook oud papier worden ingevoerd. Om deviezen te sparen start de Nederlandse regering een oud-papier actie onder de Nederlandse jeugd. De actie krijgt de naam JAPI (Jeugd Actie Papierinzameling). De jongens en meisjes zamelen in en geven hun materiaal af op school. Handelaren sorteren de oogst en persen de boel in balen. In de papierfabrieken wordt er daarna weer goed papier van gemaakt.
Wilde zwijnen jacht Wilde zwijnen jacht
Publicatiedatum: 1 juli 1949

In de Drunense duinen wordt, olv jachtopziener Aarts(?), een jacht op wilde zwijnen georganiseerd. SHOTS: - Een grote groep jagers, drijvers, journalisten, fotografen ontvangt instructies van de jachtopziener; - het gezelschap trekt naar het jachtterrein; - jagers nemen hun posities in aan de rand van het bos en laden hun geweren; Aarts lost in de lucht het startschot; - drijvers gaan op pad en trekken, herrie makend, door het terrein; - jagers wachten, geweer in de aanslag, tevergeefs op zwijnen; - in een kooi in een dierentuin scharrelt een everzwijn rond.
Staatsbosbeheer jubileert Staatsbosbeheer jubileert
Publicatiedatum: 14 augustus 1949

Staatsbosbeheer 50 jaar.
Nationale bosbouw-demonstratie op de Veluwe Nationale bosbouw-demonstratie op de Veluwe
Publicatiedatum: 1956

Landelijke bosbouw dag. Vellen van bomen, opladen van bomen, techniek in de bossen, ontzuring met kalk.
Nederland smacht naar regen Nederland smacht naar regen
Publicatiedatum: 22 juni 1959

Door het langdurige zomerse weer is in Nederland ernstige droogte ontstaan. Weilanden hebben grote scheuren, sloten zijn drooggevallen, vee zoekt naar water of krijgt water in kuipen, koeien krijgen hooi omdat het gras is verdord, bij 's Graveland pompen de mobiele colonnes van het waterschap om het waterpeil van de polders te verhogen, op weilanden liggen bevloeiingsinstallaties, een melkfabriek in Vredepeel voorziet de omgeving van water en 's avonds trekt wild in natuurreservaten naar drinkplaatsen die door de brandweer worden bijgevuld. Een brandwacht signaleert een bosbrand en geeft het door aan een meldingspost, waarna de brandweer uitrukt, terwijl een vliegtuig de weg wijst. Mbv water, schoppen en vuurzwepen wordt de brand geblust. Droogte in Nederland, het waterpeil wordt verhoogd, boeren geven hooi aan de koeien, en de brandweer blust een brand in een bosgebied.
op de fiets de boom in Op de 'fiets' de bomen in
Publicatiedatum: 12 oktober 1959

Op de 'fiets' de bomen in. Kliminstrument.
Verbetering houtopstand Wageningen.
Voorjaarswandeling Voorjaarswandeling
Publicatiedatum: 1 april 1969

Bij de ingang van het Deelerwoud aan de weg Deelen-Hoenderloo staat een mobiel kantoor van de ANWB. Mensen nemen er routebeschrijvingen mee van de Vereniging Natuurmonumenten en maken een wandeling door het bos. Met oa een wilde schaapskudde.
brandveluwe Bosbrand op de Veluwe
Publicatiedatum: 18 juni 1970

De grootste naoorlogse bosbrand op de Veluwe, ontstaan op een schietterrein van de Koninklijke Landmacht. 't Harde dreigt door het vuur te worden ingesloten en 600 militairen met tanks maken brandgangen om het vuur in te dammen. Het treintraject Zwolle-Amersfoort en de snelweg A28 worden afgesloten. 't Harde blijft onbeschadigd, maar met 60 hectare bos gaan een bungalowpark, zes boerderijen en twee villa's in vlammen op. Dagjesmensen komen in het weekend kijken naar de overblijfselen.
geen beeld Windkracht 12 (stormen 72/73)
Publicatiedatum: 1973

Branden vernielen honderden hectare natuurgebied Branden vernielen honderden hectare natuurgebied
Publicatiedatum: 1 januari 1976

Door de aanhoudende droogte in Nederland zijn op veel plaatsen bosbranden uitgebroken. SHOTS: (lucht)shots van bosbranden op de Veluwe; brandweer spoedt weg bij oprukkende bosbrand; rand van vuur vlakbij Arnhem; bos nadat de brand geblust is.
De 20e Nationale Boomfeestdag De 20e Nationale Boomfeestdag
Publicatiedatum: 1 januari 1976

In bijna vijfhonderd gemeenten hebben meer dan 100.000 leerlingen van de basisschool bomen geplant i.h.k.v. de twintigste Nationale Boomfeestdag. Op deze dag krijgen ze ook uitleg over het werk van Staatbosbeheer. SHOTS: kinderen graven gaten en planten bomen bij Bilthoven; boswachter Polman geeft uitleg over bossen en aanplant; paard trekt boomstammen door het bos na houtkap; boomchirurg aan het werk in oude boom.
Eikeloogst Eikeloogst werpt vruchten af dankzij mechanisatie in bosbouw
Publicatiedatum: 1 januari 1976

Aandacht voor de eikeloogst en de mechanisatie in de bosbouw. SHOTS: - (zwart/wit) kinderen verzamelen eikels langs de weg; schudmachine oogst eikels; opslagplaats voor eikels; machinaal inzaaien van eikels voor nieuwe bosaanplant. - (kleur) veld vol kleine eikenboompjes; grote eik; verwerking van omgewaaide bomen na storm, bomen worden gesnoeid en in stukken gezaagd; machine trekt boom uit de grond; boom wordt machinaal vermalen en tot pulp verwerkt.
brandveluwe Vliegtuig-surveillance boven de Veluwe, ter voorkoming van grote bosbranden
Publicatiedatum: 1977

Proef met luchtsurveillance boven de Veluwe ter voorkoming van bos- en heidebranden. In 1976 ging meer dan 2500 hectare natuurgebied door branden verloren. SHOTS: - (zwart-wit) transistorradio in bos (met stemfragment nieuwslezeres met waarschuwing voor bos-, heide- en duinbranden); brandtoren op de Veluwe; int. brandtoren met pan. vanuit de toren; int. meldingscentrale; luchtshot van de centrale met diverse brandweerwagens; vliegtuigsurveillance boven de Veluwe, met pan. Veluwe vanuit vliegtuig; wandelende man in bos gooit sigaret weg, smeulende sigaret leidt tot brand; - (kleur) waarschuwingsbord 'Brandgevaar' aan boom in bos. ARCHIEFMATERIAAL (kleur): grote bosbranden in de buurt van Arnhem en bij Stroe; brandweermannen en vrijwilligers bestrijden bosbanden; luchtshots van de branden, met grote rookontwikkeling.
Zwijnen en herten op De Veluwe Zwijnen en herten op De Veluwe
Publicatiedatum: 1 januari 1980

In natuurgebied de Veluwe leven grote groepen wilde zwijnen en herten. Deze dieren worden bijgevoerd om toeristen de gelegenheid te geven ze van dichtbij te bekijken. Om de dieren tegen het autoverkeer te beschermen zijn afrasteringen en wildroosters geplaatst en is het de bedoeling dat een speciaal viaduct wordt gebouwd zodat de herten veilig de weg kunnen oversteken. SHOTS: groep wilde zwijnen; toeristen kijken vanuit uitkijkposten naar een groep herten bij een voederplaats; wildrooster in het bos; verkeersbord dat waarschuwt voor overstekende herten; maquette van het wildviaduct; groep edelherten in het bos.