Standaardlijst Historische elementen

poster probos boshistorie Bij het inventariseren van het historisch erfgoed in bossen is het belangrijk om het element te kunnen benoemen. Vaak is in het veld niet altijd duidelijk waar het element precies voor gediend heeft en welke naam er dus bij hoort. Er zijn in de loop der tijd allerlei soorten indelingen van historische elementen verschenen, maar met het oog op veldinventarisaties ligt een indeling op basis van visuele kenmerken voor de hand. Stichting Probos heeft daarom samen met andere partijen een standaardlijst met historische elementen ontwikkeld vanuit een visuele insteek. De hoofdcategorieƫn in de lijst bestaan uit elementtypen die vrijwel iedereen zonder veel cultuurhistorische kennis in het veld kan herkennen (zie onderstaande tabel). Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de groene (levende) elementen, bruine (aarden) elementen, blauwe (natte) elementen en grijze (gebouwde) elementen. De subcategorieƫn in de lijst omvatten specifieke elementtypen met de bijbehorende definitie. De volledige lijst omvat ruim 280 elementen en is hier te downloaden.
Door deze indeling te gebruiken kan een element vrij snel in het veld worden genoteerd zonder dat het exacte type of functie bekend is. Men kan immers volstaan met het noteren van het elementtype uit de hoofdcategorie. De elementen kunnen dan later door bureaustudie of veldonderzoek geduid worden.